Gradske galerije Osijek

Gradske Galerije Osijek su ustanova u kulturi koju je Grad Osijek osnovao 2005. Programska djelatnost Gradskih Galerija Osijek počela je u ožujku 2007. izložbenim programom, te u lipnju 2007. kazališnim programom. Kao noviji kulturni centar u gradu Osijeku, koji u arhitektonsko-urbanističkom kompleksu povijesne Tvrđe obuhvaća dva izložbena prostora, Galeriju Waldinger i Galeriju Kazamat, zatim Barutanu, prostor namijenjen scenskim izvedbama, te prostor budućeg Art-kina, smješten u sjevernom bedemu Tvrđe, Gradske galerije Osijek razvijaju dva sukladna područja djelovanja: izlagački /izvedbeni i edukacijski. Svojim se programskim aktivnostima Gradske galerije Osijek afirmiraju prema suvremenim modelima i strategijama institucionalne prezentacije likovne umjetnosti i filma, te produkcije kazališnih projekata. Razvijaju se u smjeru lokalnog kulturnog centra koji aktivno promovira progresivna i inovativna ostvarenja suvremene umjetnosti, te kazališnog i filmskog izričaja domaćih i međunarodnih autora.Gradske galerije Osijek rade aktivno na transformaciji postojeće povijesne arhitekture u smjeru programske revitalizacije prostora i razvijaju strategije kojima bi postale relevantan lokalni i nacionalni centar suvremene umjetnosti, filmskih programa, te scenskih i izvedbenih umjetnosti, posvećen predstavljanju i produciranju, te istraživanju i dokumentiranju, kao i populariziranju svih vidova suvremenih umjetničkih praksi i suvremenog kazališnog i filmskog izričaja kontinuiranim izložbenim, scenskim i filmskim programom, te programom predstavljanja projekata različitih umjetničkih disciplina, poput suvremenog plesa, eksperimentalnog filma, eksperimentalne glazbe itd., kao i poticanjem teorijskih promišljanja suvremene kulture i umjetnosti teorijsko-istraživačkim i edukativnim programima (predavanja, razgovori, seminari, okrugli stolovi, radionice), uz izdavanje publikacija.Ovim aktivnostima cilj je proširiti kulturnu scenu u gradu Osijeku afirmiranjem novog središta kulturnih događanja kroz kontinuirano odvijanje raznovrsnih programa čime će se znatno doprinijeti decentralizaciji kulture u Hrvatskoj, a istovremeno i upoznavati lokalnu publiku s aktualnim i inovativnim umjetničkim praksama i redefinirati kulturni identitet grada Osijeka.

Program:
Kontinuiran, dinamičan program, namijenjen razvoju novomedijske kulturne scene u Gradu Osijeku i šire, koji uključuje različite forme i vidove umjetničkog stvaralaštva pod utjecajem novih tehnologija, nove oblike organizacije i suradnje, proširenje opsega kulturnih sadržaja u lokalnom prostoru, programsku revitalizaciju prostora zaštićenog spomenika kulture Barutana i uključivanje šire zajednice u program različitih formi društvene i kulturne interakcije.Program obuhvaća: novomedijske umjetničke projekte, predavanja, rasprave, prezentacije, projekcije, performanse itd. koji se ciklično odvijaju u predviđenom razdoblju. Programsko-sadržajne cjeline koje se baziraju na upotrebi novih tehnologija obuhvaćaju: eksperimentalno-glazbene projekte, likovne, vizualne i audiovizualne projekte, prezentacijske projekte, edukacijske projekte i scensko-izvedbene projekte. Ciljevi programa su: upoznavanje i neformalna edukacija publike s novomedijskom kulturom, revitalizacija lokaliteta Barutana, ostvarenje široke institucionalne i izvaninstitucionalne suradnje.

Fakultetska 7

31000 Osijek
Tel: 031/320-980
Fax: 031/320-978
Izložbeni prostori:

  • Galerija Waldinger
    Fakultetska 7, 31000 Osijek
    radno vrijeme: utorak - nedjelja od 17-20h, ponedjeljkom zatvoreno
  • Barutana
    Tvrđavica 192, 31000 Osijek
Gradske galerije Osijek