Zaštita osobnih podataka

Gradonačelnik Grada Osijeka je sukladno članku 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11.) imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Ružica Cini
tel.: 031/229-288
e-mail: ruzica.cini@osijek.hr