Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika. Zamjenici pomažu gradonačelniku u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga koje im on povjeri, zamjenjuju ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavljaju druge poslove sukladno propisima i općim aktima Grada.

mr.sc. BORIS PILIŽOTA, mag.oec.

ŽANA GAMOŠ, mag.iur.