OBJAVLJENO 13.07.2017 13:48

Odluka o poništavanju Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina koje su povjerene u zakup ili na upravljanje sportskim klubovima - udrugama temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

Povezane organizacijske jedinice