Sustav financijskog upravljanja i kontrola

Ivana Lišić Lončarić imenuje se osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Osijeku.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
- Telefon: 031/229-223
- Fax: 031/229-182
- E-mail: ivana.lisic@osijek.hr

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Ivana Lišić Lončarić obvezna je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12.,14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.