Nacionalne manjine

U okviru Ureda Grada obavljaju se poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa u području ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, te suradnje s vijećima, institucijama, udrugama i drugim predstavnicima nacionalnih manjina.

Kontak osoba:

Nataša Ižaković, dipl.iur.

tel. 229-168

e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

GRAD OSIJEK – NACIONALNA STRUKTURA STANOVNIKA

STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI GRAD OSIJEK
2011. 2001.
Ukupno 108.048 100% Ukupno 114.616 100%
Hrvati 96.746 89,54% Hrvati 99.234 86,58%
Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Albanci 437 0,40% Albanci 480 0,42%
Austrijanci 12 0,01% Austrijanci 18 0,02%
Bošnjaci 257 0,24% Bošnjaci 211 0,18%
Bugari 13 0,01% Bugari 9 0,01%
Crnogorci 155 0,14% Crnogorci 175 0,15%
Česi 41 0,04% Česi 39 0,03%
Mađari 979 0,91% Mađari 1.154 1,01%
Makedonci 189 0,17% Makedonci 178 0,16%
Nijemci 263 0,24% Nijemci 291 0,25%
Poljaci 14 0,01% Poljaci 15 0,01%
Romi 136 0,13% Romi 124 0,11%
Rumunji 21 0,02% Rumunji 14 0,01%
Rusi 19 0,02% Rusi 16 0,01%
Rusini 58 0,05% Rusini 66 0,06%
Slovaci 261 0,24% Slovaci 246 0,21%
Slovenci 118 0,11% Slovenci 169 0,15%
Srbi 6.751 6,25% Srbi 8.767 7,65%
Talijani 25 0,02% Talijani 13 0,01%
Turci 2 0% Turci 5 0%
Ukrajinci 54 0,05% Ukrajinci 45 0,04%
Vlasi 2 0% Vlasi 3 0%
Židovi 31 0,03% Židovi 24 0,02%
Ostali 170 0,16% Ostali 360 0,31%
Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti 40 0,04% Izjasnili se u smislu nacionalne pripadnosti regionalna pripadnost 6 0,01%
vjerske pripadnosti 230 0,21% svega 2.604 2,27%
Nepoznato 138 0,13% Nepoznato 356 0,31%
Neraspoređeno 40 0,04%      
Ne izjašnjavaju se 846 0,78%