OBJAVLJENO 06.05.2014. 16:57

Na što je u 2013. potrošen iznos planiran za rješavanje arhitektonskih barijera?

Za rješavanje arhitektonskih barijera tijekom 2013. planirano je 140.000,00 kn, a utrošeno 58.858,46 kn. Tijekom 2013. su izgrađene tri rampe za osobe s invaliditetom i to: Ribarska 1, Plješevička 58 i Sjenjak 32 radi osiguranja pristupačnosti objektima, u ukupnom iznosu 58.858,46 kn, a radila ih je tvrtka Sekereš d.o.o.

Isto tako, u 2013. godini sklopljen je Ugovor o sufinanciranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sa Ministarstvom branitelja u iznosu od 35.000,00 kn. Temeljem navedenog Ugovora i osiguranih sredstava u Proračunu Grada Osijeka za 2013. godinu raspisan je natječaj za izgradnju dvije rampe ( Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek- Ogranak Retfala i Sjenjak 42). Ugovor je sklopljen sa tvrtkom Iver d.o.o.. u iznosu od 114.954,58 kn dana 2. prosinca 2013.