OBJAVLJENO 23.06.2017 7:14

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka

Povezane organizacijske jedinice