OBJAVLJENO 22.02.2017 15:22

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava - “automata” za prodaju kokica, šećerne vate i balona na području grada Osijeka

Povezane organizacijske jedinice