OBJAVLJENO 22.02.2017 15:24

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja ledenica za prodaju sladoleda na području grada Osijeka

Povezane organizacijske jedinice