OBJAVLJENO 27.10.2009. 13:43

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

1. Tko može ostvariti novčanu pomoć za opremu novorođenom djetetu?

Sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta Grada Osijeka ( Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A/10., 14/11., 3/13., 4/15. i 13/15.) novčanu pomoć može ostvariti i koristiti jedan od roditelja novorođenog djeteta pod uvjetom:

- da je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području grada Osijeka najmanje 9 mjeseci neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć,

- da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području grada Osijeka

- da novčanu pomoć ostvari kroz program Hypo Limač štednje, Hypo Alpe Adria Banke d.d. koja za svako novorođeno dijete otvara štednu knjižicu.

Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta iznosi 1.600,00 kuna jednokratno za svako novorođeno dijete, iznimno jednokratno za novorođeno dijete roditelja koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Osijek iznosi 3.000,00 kuna.

2. Postupak za ostvarivanje novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta

Roditelj novorođenog djeteta podnosi prijavu za isplatu novčane pomoći Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka u roku od godinu dana od dana rođenja djeteta za koje se podnosi prijava.

Uz prijavu roditelj je dužan priložiti:

  • Presliku osobne iskaznice roditelja novorođenog djeteta koji ispunjava uvjet prebivališta na području grada Osijeka u trajanju najmanje 9 mjeseci neposredno prije rođenja djeteta
  • Presliku rodnog lista za novorođeno dijete,
  • Uvjerenje o prebivalištu roditelja koji ima prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka u trajanju najmanje 9 mjeseci neposredno prije rođenja djeteta (ne starije od 7 dana)
  • Preslika Potvrde o prijavi prebivališta novorođenog djeteta na području Grada Osijeka
  • Preslika Uvjerenja o određenom matičnom broju novorođenog djeteta
  • Dokaz o statusu korisnika zajamčene minimalne naknade (rješenje Centra i isplatnica/potvrda o isplaćenoj zajamčenoj minimalnoj naknadi u mjesecu u kojem se podnosi prijava).

Roditelju djeteta rođenog od 15. travnja 2015. do dana stupanja na snagu nove Odluke, a koji je novčanu pomoć ostvario temeljem Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A/10., 14/11., 3/13. i 4/15.) isplatit će se dodatni iznos u visini 600,00 kn putem otvorene Hypo Limač štedne knjižice djeteta ili u iznimnim slučajevima na privremeni račun sukladno sklopljenom Sporazumu o poslovnoj suradnji između Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Grada Osijeka.