OBJAVLJENO 27.10.2009. 13:43

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

1. Tko može ostvariti novčanu pomoć za opremu novorođenom djetetu?

Sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A/10., 14/11. i 3/13.) novčanu pomoć može ostvariti i koristiti jedan od roditelja novorođenog djeteta pod uvjetom:

- da je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području grada Osijeka najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć,

- da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području grada Osijeka

- da novčanu pomoć ostvari kroz program Hypo Limač štednje, Hypo Alpe Adria Banke d.d. koja za svako novorođeno dijete otvara štednu knjižicu.

Visina novčane pomoći

- za prvorođeno dijete u obitelji jednokratno u visini 3.000,00 kn

- za drugorođeno dijete u obitelji jednokratno u visini 6.000,00kn

- za trećerođeno dijete i svako slijedeće rođeno dijete u obitelji pomoć se povećava za 3.000,00 kn

Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja koja žive u zajedničkom kućanstvu te roditelja djece kojima su temeljem pravomoćne presude o razvodu braka dodijeljena na skrb i brigu.

Roditelju djeteta rođenog do 30. ožujka 2013. novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta isplatit će se po odredbama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7A/10. i 14/11.).

Postupak za ostvarivanje novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta

Roditelj novorođenog djeteta podnosi prijavu za isplatu novčane pomoći Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka u roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi prijava.

Uz prijavu roditelj je dužan priložiti:

  • Presliku osobne iskaznice roditelja novorođenog djeteta koji ispunjava uvjet prebivališta na području grada Osijeka u trajanju najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta
  • Presliku rodnog lista za novorođeno dijete,
  • Uvjerenje o prebivalištu roditelja koji ima prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka u trajanju najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta (ne starije od 7 dana)
  • Preslika Potvrde o prijavi prebivališta novorođenog djeteta na području Grada Osijeka
  • Preslika Uvjerenja o određenom matičnom broju novorođenog djeteta
  • dokaz o broju ostale malodobne djece koja žive u zajedničkom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva (preslik rodnog lista za svu djecu, presuda o razvodu braka, rješenje o posvojenju i sl.)
  • Uvjerenje o prebivalištu djece koja imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Osijeka i koja žive u zajedničkom kućanstvu s podnositeljem prijave-ne starije od 7 dana