Odsjek za prostorno uređenje

Odsjek za prostorno uređenje obavlja upravne i stručne poslove iz područja prostornog uređenja.