OBJAVLJENO 03.04.2017 14:39

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja za rekonstrukciju skladišta rasvjetne tehnike na k.č.br. 9770/141 k.o. Osijek u Osijeku