OBJAVLJENO 27.06.2017 13:58

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava korištenja voda i sustava odvodnje otpadnih voda u Osijeku (Ulica P. Pejačevića i dio Ulice A. Waldingera)