OBJAVLJENO 27.06.2017 13:53

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju građevine infrastrukturne namjene vodnodgospodarskog sustava korištenja voda i sustava odvodnje otpadnih voda u Osijeku (dio Reisnerove, Vukovarske, Keršovanijeve i Cesarićeve ulice)