OBJAVLJENO 06.07.2017 11:55

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Osijeku (Ulica M. Gupca i Trg bana J. Jelačića)