OBJAVLJENO 24.03.2017 13:00

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 2. skupine u Osijeku, Bakarska ulica