OBJAVLJENO 29.03.2017 8:34

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - cjevovod pitke vode u Osijeku Intrazonska cesta (od spojne ceste Južna obilaznica - Vukovarska do Stonske ulice)