OBJAVLJENO 24.03.2017 13:08

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnodgospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 2. skupine u Osijeku Vukovarska ulica