OBJAVLJENO 09.03.2017 13:30

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava kabel 10(20) kV KTS Osijek 113 - Rasklopište R Nemetin