OBJAVLJENO 06.06.2017 14:40

Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucije električne energije - kabel KB 10(20) kV KTS Osijek 243 - KTS Osijek 113