OBJAVLJENO 29.03.2017 8:50

Javni poziv - uvid u spis predmet u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, Osnovna škola Tenja