Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

U Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje obavljaju se poslovi izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka i drugi poslovi iz nadležnosti ovog Upravnog odjela.

Upravni postupak

Općenita procedura upravnog postupka
Lokacijska dozvola
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole
Rješenje o produljenju lokacijske dozvole
Građevinska dozvola
Građevinska dozvola za pripremne radove
Izmjena i dopuna građevinske dozvole
Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Uporabna dozvola
Privremena uporabna dozvola
Uporabna dozvola za dio građevine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Neupravni postupak

Općenita procedura neupravnog postupka
Lokacijska informacija
Obavijest o posebnim uvjetima
Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
Potvrda parcelacijskog elaborata
Prijava početka građenja
Prijava početka uklanjanja
Prijava pokusnog rada

Često Postavljana pitanja

Natječaji

 1. Javni poziv – uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za KB 10 (20) kV priključka za KTS Saponia u Nemetinu
 2. Javni poziv – uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovoda i kanalizacije u Tvrđavici
 3. Javni poziv – uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda na k.č.br. 321, 379 i 4314 k.o. Osijek u Osijeku Ulica kneza Borne
 4. Javni poziv – uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovoda u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku (od kućnog broja 16 do željezničke pruge)
 5. Poziv za uvid u spis u postupku izmjena i dopuna lokacijske dozvole - sustav za navodnjavanje područja Poljoprivrednog Instituta Osijek u Osijeku
 6. Javni poziv - uvid u spis i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vatrogasnog doma (DVD Osijek Tenja) u Tenji, A. Kovačića 23
 7. Obavijest o testiranju za VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
 8. Javni pozvi - uvid u spis i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku
 9. Javni poziv - uvid u spis i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju biciklističke staze od Zelenog polja do Sarvaša
 10. Javni poziv - uvid u spis i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda na k.č.br. 9985/2 k.o. Osijek u Osijeku, Vukovarska 219 a
 11. Uvid u spis radi izdavanja građevinske dozvole za izgradnju MR NN mreže u Ulici A. Kanižlića-Gundulićeva
 12. Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava, 3. skupine
 13. Javni poziv - uvid u spis i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda u Kalničkoj ulici u Osijeku
 14. Javni poziv - uvid u spis i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovoda u dijelu Zagrebačke ulice u Tenji
 15. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju biciklističke i pješačke staze u Osijeku Ulica sv. L. B. Mandića (I - faza)
 16. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (rekonstrukcija vodovoda - 3. skupine ) u Osijeku, Županijska ulica
 17. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje desne obale rijeke Drave
 18. Natječaj za REFERENTA 4. u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
 19. Obavijest o testiranju za REFERENTA 4. u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
 20. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa u Osijeku (od Ulice Sv. L. B. Mandića do koridora naselja Filipovica)
 21. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava Kongeneracijska elektrana na biomasu (Osijek, M. Divalta 203)
 22. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - uređenje desne obale rijeke Drave (od stare luke Tranzit do cestovnog mosta)
 23. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava - transformatorska stanica TS 10 (20) 0,4 kV Osijek 300
 24. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za sanaciju postojećeg dijela i proširenje odlagališta komunalnog otpada "Lončarica velika" u Osijeku

Povezani Dokumenti