Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, obavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje na području Grada.

 • Izdavanje lokacijskih dozvola,
 • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
 • potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
 • izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
 • izdavanje potvrda glavnog projekta,
 • obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
 • izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
 • izdavanje potvrda izvedenog stanja,
 • izdavanje uvjerenja za uporabu građevine,
 • izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine,
 • potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
 • izdavanje rješenja za građenje, vođenje evidencije o izdanim aktima,
 • izdavanje i drugih akata sukladno zakonima i propisima kao i ostali poslovi.