Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

U Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje obavljaju se poslovi izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka i drugi poslovi iz nadležnosti ovog Upravnog odjela.

Upravni postupak

Općenita procedura upravnog postupka
Lokacijska dozvola
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole
Rješenje o produljenju lokacijske dozvole
Građevinska dozvola
Građevinska dozvola za pripremne radove
Izmjena i dopuna građevinske dozvole
Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Uporabna dozvola
Privremena uporabna dozvola
Uporabna dozvola za dio građevine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Neupravni postupak

Općenita procedura neupravnog postupka
Lokacijska informacija
Obavijest o posebnim uvjetima
Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
Potvrda parcelacijskog elaborata
Prijava početka građenja
Prijava početka uklanjanja
Prijava pokusnog rada

Povezani zakoni:

  Zakon o prostornom uređenju
  Zakon o gradnji
  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Često Postavljana pitanja

Natječaji

 1. Javni poziv – uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za KB 10 (20) kV priključka za KTS Saponia u Nemetinu
 2. Javni poziv – uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovoda i kanalizacije u Tvrđavici
 3. Javni poziv – uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda na k.č.br. 321, 379 i 4314 k.o. Osijek u Osijeku Ulica kneza Borne
 4. Javni poziv – uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovoda u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku (od kućnog broja 16 do željezničke pruge)
 5. Poziv za uvid u spis u postupku izmjena i dopuna lokacijske dozvole - sustav za navodnjavanje područja Poljoprivrednog Instituta Osijek u Osijeku
 6. Javni poziv - uvid u spis i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vatrogasnog doma (DVD Osijek Tenja) u Tenji, A. Kovačića 23
 7. Javni pozvi - uvid u spis i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda u Banovoj ulici i dijelu Kišpatićeve ulice u Osijeku
 8. Uvid u spis radi izdavanja građevinske dozvole za izgradnju MR NN mreže u Ulici A. Kanižlića-Gundulićeva
 9. Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava, 3. skupine
 10. Javni poziv - uvid u spis i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda u Kalničkoj ulici u Osijeku
 11. Javni poziv - uvid u spis i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodovoda u dijelu Zagrebačke ulice u Tenji
 12. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju biciklističke i pješačke staze u Osijeku Ulica sv. L. B. Mandića (I - faza)
 13. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (rekonstrukcija vodovoda - 3. skupine ) u Osijeku, Županijska ulica
 14. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje desne obale rijeke Drave
 15. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa u Osijeku (od Ulice Sv. L. B. Mandića do koridora naselja Filipovica)
 16. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava Kongeneracijska elektrana na biomasu (Osijek, M. Divalta 203)
 17. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - uređenje desne obale rijeke Drave (od stare luke Tranzit do cestovnog mosta)
 18. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za sanaciju postojećeg dijela i proširenje odlagališta komunalnog otpada "Lončarica velika" u Osijeku
 19. Javni poziv - uvid u spis predmeta izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju Ulice kneza Trpimira u Osijeku
 20. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnju) građevine osnovne škole u Briješću (Zelena ulica).
 21. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine - uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda Tvornice šećera Osijek
 22. Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pješačkog nathodnika iznad Južne obilaznice grada Osijeka
 23. Javni poziv - uvid u spis (09.02.2016. u 8,30) u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda u Višnjevcu
 24. Javni poziv - uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda i kanalizacije u Osijeku, Sljemenska, Kolodvorska i Kapelska ulica
 25. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju biciklističke i pješačke staze u Osijeku, Ulica sv. L. B. Mandića - II. faza (od Ulice čempresa do trgovačkog centra "Avenue Mall"
 26. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovodnih cijevi u Osijeku, Naselje Sjenjak
 27. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda i rekonstrukciju kanalizacije u Osijeku, Ulica Zeleno polje
 28. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda u Osijeku, Ulica kralja Petra Svačića
 29. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u Osijeku, Gorička ulica i Ulica sv. Petka
 30. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju kanalizacije u Osijeku, Ulica kneza Trpimira (od Vukovarske ulice do spojne ceste Trpimirova - Istarska)
 31. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građene građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - kanalizacije u Tenji, Drinska ulica
 32. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - Rasklopište R 10(20)/0,4 kV Osijek BE-TO
 33. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda Tvornice šećera Osijek - Faza I
 34. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogopspodarskog sustava odvodnje otpadnih voda u Tenji Ulica A. Šenoe
 35. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kabela KB 10(20) kV KTS 16 - KTS 8 Tenja
 36. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D518 na dionici od raskrižja sa Divaltovom ulicom u Osijeku do čvorišta sa državnom cestom D2 (Južna obilaznica)
 37. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodovod u Osijeku Vinogradska ulica (od kućnog broja 25 do 29)
 38. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda u Osijeku Fruškogorska ulica
 39. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za uređenje desne obale rijeke Drave - poddionica od Donjogradske obale do Trga Nikole Tesle
 40. Javni poziv - Rasklopište R 10(20)/0,4 KV UPOV NEMETIN,
 41. JAVNI POZIV TRŽNICA D.O.O. OSIJEK
 42. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogopspodarskog sustava vodoopskrbna mreža i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadni
 43. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda u Briješću Željeznička ulica
 44. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava - kabel KB 10(20) kV PTTS 12 - ŽSTS 6 Tenja (Antunovačka, Zagrebačka, T. Matića do Ulice V. Bukovca)
 45. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - vodoopskrbna mreža i odvodnja otpadnih voda u Osijeku Cvjetkova ulica
 46. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete u Ružinoj ulici u Osijeku (od Ulice sv. Roka do Kanižlićeve ulice)
 47. Javni poziv - uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete u Tenji prolaz između Osječke ulice i Ulice T. Brezovačkog
 48. Javni poziv - uvid u spis predmeta i davanje izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda i kanalizacije u Osijeku Reisnerova ulica (od kružnog toka do Ulice A. K. Miošića)
 49. Javni poziv- uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava kabel KB 10(20) kV Rasklopište R Nemetin-Rasklopište UPOV Nemetin
 50. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava kabelska svjetlovodna kanalizacija u Osijeku (C. Hadrijana - Huttlerova ulilca zdenac - TS Donji grad -DUC)
 51. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnju) infrastrukturne namjene prometnog sustava zračnog prometa - hala za njegu letjelica u Klisi Vukovarska 67
 52. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucije električne energije transformatorska stanica Josipovac
 53. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju odlagališta inertnog otpada Sarvaš II faza
 54. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava uređenje desne obale rijeke Drave na području Grada Osijeka - poddionica stare luke Trenzit
 55. Javni poziv - uvid u spis predmet u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene pretežito za šport i rekreaciju - "Kuća nogometa" Osijek, Kupska 31
 56. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevine infrastrukturne namjene - energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja
 57. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - sustav navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku
 58. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina - distribucijski plinovod za zračnu luku i naselje Klisa
 59. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - nerazvrstana cesta u Ulici Augustina Tina Ujevića u Tenji
 60. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene - uređaj za predtretman tehnoloških otpadnih voda pogona Meggle Hrvatska d.o.o. u Osijeku
 61. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava kabel 10(20) kV KTS Osijek 113 - Rasklopište R Nemetin
 62. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava - telekomunikacijska kanalizacija UPS Gorana Zobundžije-Rokova ulica u Osijeku
 63. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 2. skupine u Osijeku, Bakarska ulica
 64. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnodgospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 2. skupine u Osijeku Vukovarska ulica
 65. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - cjevovod pitke vode u Osijeku Intrazonska cesta (od spojne ceste Južna obilaznica - Vukovarska do Stonske
 66. Javni poziv - uvid u spis predmet u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, Osnovna škola Tenja
 67. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja za rekonstrukciju skladišta rasvjetne tehnike na k.č.br. 9770/141 k.o. Osijek u Osijeku
 68. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucije električne energije - KBNN mreže iz KTS Osijek 65 (Novogradiška ulica)
 69. Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucije električne energije - kabel KB 10(20) kV KTS Osijek 243 - KTS Osijek 113
 70. Javni poziv za uvid spis predmeta - rekonstrukcija poslovnice OTP banke d.d., na građevnoj čestici k.č.br. 5431 k.o. Osijek, Trg Slobode 2

Povezani Dokumenti