OBJAVLJENO 09.03.2017 12:44

Prethodno savjetovanje za zainteresiranim gospodarskim subjektima - izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih - troškovnici

Povezane organizacijske jedinice