OBJAVLJENO 27.02.2017 11:22

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku

Povezane organizacijske jedinice