OBJAVLJENO 09.03.2017 12:41

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih

Povezane organizacijske jedinice