OBJAVLJENO 18.04.2017 9:22

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka

Povezane organizacijske jedinice