OBJAVLJENO 23.02.2017 9:08

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka

Povezane organizacijske jedinice