OBJAVLJENO 08.03.2017 8:40

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku

Povezane organizacijske jedinice