Odbor za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge

- prati i razmatra pitanja u svezi ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- prati i razmatra pitanja u svezi zaštite prava Hrvatskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, kao i civilnih invalida rata

- prati ostvarivanje prava branitelja iz nadležnosti upravnih tijela Grada Osijeka

- surađuje s braniteljskim udrugama u predlaganju programa pojačane skrbi hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na području Grada Osijeka

- razmatra i daje mišljenja o dokumentima, izvješćima i drugim prijedlozima iz područja ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- prati realizaciju programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata i civilnih invalida rata koji se financiraju iz proračuna Grada Osijeka

- obavlja i druge poslove vezane uz prava branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje mu povjeri Gradonačelnik.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Osim navedenog predsjednik Odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge:

- ostvaruje svakodnevne kontakte s braniteljskim udrugama

- potiče, koordinira i sudjeluje u poslovima vezanim za ostvarivanje prava branitelja iz Domovinskog rata

- surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, državne uprave i drugim institucijama iz područja ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- sudjeluje u izradi i izrađuje nacrte materijala o kojima odlučuje Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće

- obavlja i druge poslove iz ovoga područja po nalogu Gradonačelnika

Članovi:

1. Darko Nađ, predsjednik

2. Oto Farkaš

3. Ilija Lovrić

4. Miljenko Kolobarić

5. Zlatko Dernaj

6. Stjepan Španjić i

7. Stjepan Hržica, članovi