Potporne institucije

Poticanje razvoja poduzetništva, maloga gospodarstva i obrta naslonjeno je na brojne oblike potpornih institucija. Zadaća tih institucija je podupirati razvoj maloga i srednjeg poduzetništva kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzeća te na taj način sudjelovati u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji. Povezivanje znanosti i gospodarstva, izrada poslovnih planova i investicijskih studija uz stručnu pomoć znanstvenika iz svih područja, samo su neke od aktivnosti potpornih institucija, koje pridonose kvalitetnom poslovnom planiranju i smanjivanju rizika.

Potporne institucije:

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Tehnologijsko razvojni centar u Osijeku d.o.o.

Osječki sajam d.o.o.

HGK- Županijska komora Osijek

Udruženje obrtnika Osijek

HUP – regionalni ured Osijek

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.

Centar za poduzetništvo Osijek